Informacja o dotacji

Informacja o podstawowych kwotach dotacji  na rok 2017.

Więcej informacji o "Informacja o dotacji"
Pracownik terminalu

Firma DB Schenker poszukuje pracownika, na stanowisko: Operator Wózka Widłowego/ Pracownik Terminalu

Więcej informacji o "Pracownik terminalu"
Nagroda Rozwoju 2017

Miło nam poinformować, że Gmina Stawiguda została nominowana do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za zrównoważony rozwój oraz dbałość o tereny inwestycyjne.

Więcej informacji o "Nagroda Rozwoju 2017"
Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Olsztyńskiego o pracach obserwacyjno-pomiarowych na terenie lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

Więcej informacji o "Ogłoszenie"
Program EWA

Wójt Gminy Stawiguda informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Olsztynie rozpoczął realizację Programu EWA (energia, woda, atmosfera) skierowanego do osób fizycznych.

Więcej informacji o "Program EWA"
Staż administracyjny

Urząd Gminy Stawiguda przyjmie na staż administracyjny osobę zarejestrowaną w Urzędzie Pracy z wykształceniem wyższym. Dodatkowe informacje można uzyskać pod telefonami: 89 512 64 76 lub 89 512 68 35

Więcej informacji o "Staż administracyjny"
Nabór

Urząd Gminy w Stawigudzie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy na czas określony (zastępstwo), Podinspektor w Referacie Budownictwa i Zamówień Publicznych

Więcej informacji o "Nabór"
Konkurs

Wójt Gminy Stawiguda zaprasza do wzięcia udziału w Otwartym Konkursie na realizację zadań związanych z rozwojem sportu. Regulamin i niezbędne wymagania formalne ogłoszone zostały w Zarządzeniu nr 5/2017 z dnia 26.01.2017 r., natomiast termin składania wniosków został zaktualizowany w Zarządzeniu nr 7/2016 z dnia 30.01.2017 r.Osoba do kontaktu: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Promocji – Jerzy Raczyk tel. 512 69 31, oraz Anna Samul, tel. 512 64 77

Więcej informacji o "Konkurs"
Sportowiec Roku 2016

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konkursu Wójta Gminy Stawiguda o tytuł "Sportowca Roku 2016"

Więcej informacji o "Sportowiec Roku 2016"
Szkoła podstawowa w Rusi

W 2016r. Gmina Stawiguda rozpoczęła inwestycję budowy filii szkoły podstawowej w Rusi w miejscowości Bartąg. Z uwagi na niedotrzymanie terminów realizacji poszczególnych elementów budowy określonych w zawartej umowie z wykonawcą robót, Gmina Stawiguda odstąpiła od umowy na budowę szkoły z winy wykonawcy.

Więcej informacji o "Szkoła podstawowa w Rusi "
Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), zwołuję XXII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 9 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Więcej informacji o "Sesja Rady Gminy"
UWAGA ! PTASIA GRYPA !

W związku z potwierdzonym przypadkiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu w Gminie Gietrzwałd zobowiązuje się wszystkich mieszkańców Gminy Stawiguda do przestrzegania zasad zawartych w rozporządzeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

Więcej informacji o "UWAGA ! PTASIA GRYPA !"
Komisje Rady Gminy 06.02.2017

Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad. 

Więcej informacji o "Komisje Rady Gminy 06.02.2017"
UWAGA AZBEST!
Wójt Gminy Stawiguda informuje, że od 2011 r. realizuje przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Stawiguda.

 

Więcej informacji o "UWAGA AZBEST!"
Gmina Stawiguda
Historia warmińskiej gminy Stawiguda sięga pierwszej połowy XIV wieku. Najstarszą miejscowością jest Bartążek, gdzie już w 1335 roku wzniesiono niewielki zameczek, wokół którego kapituła warmińska zorganizowała później własny majątek ziemski.
Więcej informacji o "Gmina Stawiguda"
Walory przyrodnicze
Gmina słynie z urokliwych krajobrazów i wyjątkowej urody miejsc. Wpływa na to wiele czynników: urozmaicona rzeźba terenu, różnorodna roślinność, osobliwości przyrody, rozległe kompleksy lasów sosnowo-świerkowych wytwarzających specyficzny mikroklimat.
Więcej informacji o "Walory przyrodnicze"

Witamy na stronie gminy Stawiguda

Historia warmińskiej gminy Stawiguda sięga pierwszej połowy XIV wieku. Najstarszą miejscowością jest Bartążek, gdzie już w 1335 roku wzniesiono niewielki zameczek, wokół którego kapituła warmińska zorganizowała później własny majątek ziemski.

Aktualności

Sesja Rady Gminy
02.02.2017
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), zwołuję XXII sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 9 lutego 2017 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.
UWAGA ! PTASIA GRYPA !
31.01.2017
W związku z potwierdzonym przypadkiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu w Gminie Gietrzwałd zobowiązuje się wszystkich mieszkańców Gminy Stawiguda do przestrzegania zasad zawartych w rozporządzeniu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.
Komisje Rady Gminy 06.02.2017
31.01.2017
Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad. 
UWAGA AZBEST!
31.01.2017
Wójt Gminy Stawiguda informuje, że od 2011 r. realizuje przy współudziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Stawiguda.  
Oferta OWES w Olsztynie
30.01.2017
Szanowni Państwo, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w partnerstwie z Działdowską Agencją Rozwoju SA realizuje projekt pn "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie" którego celem jest kompleksowe wsparcie przedsiębiorstw społecznych na terenie powiatów:Lidzbarskiego, Bartoszyckiego, Mrągowskiego, Kętrzyńskiego, Olsztyńskiego oraz Miasta Olsztyna...
Załóż firmę przez telefon!
16.01.2017
Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.  Załóż firmę przez telefon!  Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia  2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem  jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.
Ogłoszenie/obwieszczenie
16.01.2017
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów działalności gospodarczej położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda
Ogłoszenie/obwieszczenie
16.01.2017
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Pluszne w obrębie Pluski, gmina Stawiguda
Ogłoszenie/obwieszczenie
16.01.2017
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Majdy położonych na terenie jednostki C, gmina Stawiguda
CDR w Brwinowie
13.01.2017
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, jako koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) zaprasza rolników, posiadaczy lasów, przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, doradców, instytucje otoczenia biznesu i wszystkie inne podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich, do współpracy w ramach działań mających na celu wsparcie wdrażania oraz promocji innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.  
Niebieska linia
05.01.2017
Zespół Pogotowia "Niebieska Linia" informuje, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.
Strefa Ekonomiczna
03.01.2017
30 grudnia 2016 r. weszło w życie podpisane przez Prezes Rady Ministrów Panią Beatę Szydło znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Szczęśliwego nowego roku 2017!
02.01.2017
Wszystkim mieszkańcom i gościom Gminy Stawiguda życzymy realizacji noworocznych celów i sukcesów w trudach życia codziennego. Niech Rok 2017 pozbawiony będzie przykrości, a niech zostanie wypełniony ciepłem  i radością.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
02.01.2017
Szanowni Państwo, nawiązując do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z  2016 r., poz. 2091), zgodnie z §1, ust.1 pkt 2 lit a w/w rozporządzenia, Powiatowy Lekarz Weternarii w Olsztynie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Stawiguda o podanie do tut. Inspektoratu miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych.
Ogłoszenie/obwieszczenie
02.01.2017
o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej, turystycznej i sportowej w rejonie wsi Tomaszkowo w gminie Stawiguda
Informacja
30.12.2016
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
"LIDER SOŁECTWA 2016"
30.12.2016
Statuetki "LIDER SOŁECTWA 2016" przyznane! Podczas uroczystej sesji, która odbyła się w czwartek 29.12 br. w Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie podsumowano kończący się rok oraz wyróżniono mieszkańców naszej gminy, którzy poświęcili swój czas i wysiłek, angażując się na rzecz społeczności lokalnej.  
Dofinansowanie przyznane
30.12.2016
W czwartek 29 grudnia br. w Olsztynie Zastępca Wójta Gminy Stawiguda podpisał umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 projektu pn. "Doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt oraz zakup samochodu strażackiego dla OSP Bartąg". Całkowita kwota projektu: 800.000,00 zł z tego dofinansowanie w ramach RPO WiM: 680.000,00 zł, co stanowi 85% wsparcia UE.
"Za życiem"
28.12.2016
Ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem” Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, instrumentów polityki na rzecz rodziny.
Dyżury w POI
27.12.2016
Dyżury w Punkcie Obsługi Interesanta przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J. Pracownicy Urzędu Gminy Stawiguda będą przyjmować interesantów w każdy wtorek i czwartek w godzinach 14:00-17:00.
Punkt PSZOK
22.12.2016
Urząd Gminy w Stawigudzie informuje, że w dniach 24 i 31 grudnia 2016 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny.
Sesja Rady Gminy
22.12.2016
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), zwołuję XXI sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.
Wesołych Świąt!
20.12.2016
Niech magiczna moc Wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem. Życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery. Niech Nowy 2017 Rok będzie szczęśłiwy i niesie ze sobą radość, pomyślność, spełnienie marzeń zawodowych i społecznych oraz wiele satysfakcji z włąsnych dokonań.
Serdeczne podziękowania
20.12.2016
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie składa serdeczne podziękowania dla Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie za zorganizowanie świątecznej paczki dla potrzebującej rodziny z terenu Gminy Stawiguda. Za dobre serce, pochylające  się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, Za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra, Za bezinteresowną pomoc i życzliwość w zorganizowaniu paczki świątecznej, Dla najbardziej potrzebującej Rodziny z terenu Gminy Stawiguda Składa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie Joanna Herda wraz z Pracownikami
Komisje Rady Gminy 27.12.2016
20.12.2016
Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.
Budżet na rok 2017
19.12.2016
W czwartek 15 grudnia br. podczas XX Sesji Rady Gminy jednogłośnie uchwalony został Budżet Gminy Stawiguda na rok 2017 przygotowany przez Wójt Gminy Stawiguda. Planowane wydatki na rok budżetowy 2017 to ponad 51,9 mln zł, a w tym wydatki inwestycyjno-majątkowe niemal 16,07 mln zł.
Karta dużej rodziny
19.12.2016
Wszelkie informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny skierowane do partnerów
Internet szerokopasmowy
16.12.2016
W związku z planowaniem przez prywatnego inwestora prac budowlanych dotyczących rozprowadzenia sieci szerokopasmowej do domów „Ostatnia mila”, realizowanych w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie" (SSPW-WWM), w województwie warmińsko-mazurskim, bardzo prosimy wszystkich zainteresowanych dostępem do sieci szerokopasmowej o wypełnienie ankiety. oraz odesłanie na adres e-mail: chmielewski@stawiguda.pl
Obwieszczenie
15.12.2016
Obwieszczenie o przystąpieniu  do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stawiguda zatwierdzonego Uchwałą Nr XVII/194/96 Rady Gminy w Stawigudzie z dnia 31 lipca 1996 r., w obrębie Tomaszkowo - Wyspa
Usuwanie wyrobów z azbestu
13.12.2016
Dobiegła końca tegoroczna akcja Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stawiguda. Mieszkańcy, którzy wystąpili do Wójta Gminy Stawiguda z wnioskiem, mogli skorzystać z dofinansowania na demontaż, transport i utylizację pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest