Dzień otwarty OSP

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawigudzie zaprasza mieszkańców Gminy Stawiguda na Dzień Otwarty Jednostki, który odbędzie się 23 października od godziny 12.00 na terenie OSP oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Stawigudzie. Wydarzeniu towarzyszyć będzie kampania bezpieczeństwa dotycząca sezonu grzewczego pod hasłem „Czad - Cichy Zabójca”.

Więcej informacji o "Dzień otwarty OSP"
Grunt na Medal 2016

Zwycięzcą VII edycji konkursu Grunt na Medal 2016 w województwie warmińsko-mazurskim został teren przemysłowy    o powierzchni 13,8013 ha w Tomaszkowie.

Więcej informacji o " Grunt na Medal 2016"
Rusza nabór na „małe przetwórstwo”

29. września ruszył nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października  2016 r.

Więcej informacji o "Rusza nabór na „małe przetwórstwo” "
Informacja o Sesji Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), zwołuję XIX sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 27 października 2016 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.

Więcej informacji o "Informacja o Sesji Rady Gminy"
Gmina Stawiguda
Historia warmińskiej gminy Stawiguda sięga pierwszej połowy XIV wieku. Najstarszą miejscowością jest Bartążek, gdzie już w 1335 roku wzniesiono niewielki zameczek, wokół którego kapituła warmińska zorganizowała później własny majątek ziemski.
Więcej informacji o "Gmina Stawiguda"
Walory przyrodnicze
Gmina słynie z urokliwych krajobrazów i wyjątkowej urody miejsc. Wpływa na to wiele czynników: urozmaicona rzeźba terenu, różnorodna roślinność, osobliwości przyrody, rozległe kompleksy lasów sosnowo-świerkowych wytwarzających specyficzny mikroklimat.
Więcej informacji o "Walory przyrodnicze"

Witamy na stronie gminy Stawiguda

Historia warmińskiej gminy Stawiguda sięga pierwszej połowy XIV wieku. Najstarszą miejscowością jest Bartążek, gdzie już w 1335 roku wzniesiono niewielki zameczek, wokół którego kapituła warmińska zorganizowała później własny majątek ziemski.

Aktualności

Inwentaryzacja dzików
20.10.2016
Inwentaryzacja dzików na terenie woj. warmińsko-mazurskiego. W związku z sytuacją epizootyczną związaną z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w północno-wschodniej części Polski oraz realnym zagrożeniem wystąpienia tej choroby na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Wojewoda Warmińsko-Mazurski informuje, że w dniach 20-23 października br. na terenie 9 nadleśnictw województwa warmińsko-mazurskiego przeprowadzona zostanie inwentaryzacji dzików.
Badanie odwołane
20.10.2016
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie informuje, że z przyczyn niezależnych od tutejszego Ośrodka Bezpłatne Badanie Mammograficzne w dniu 20 października 2016 w Stawigudzie zostało odwołane. Wszystkie osoby zainteresowane badaniem przepraszamy.
Badanie mammograficzne
19.10.2016
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie informuje, że w dniu 20 października 2016r. w godzinach  900  - 12 00  na  parkingu przy Szkole Podstawowej w Stawigudzie odbędzie się Bezpłatne Badanie Mammograficzne. Osoby zainteresowane zapraszamy.
Komisje Rady Gminy
17.10.2016
KOMISJE RADY GMINY 24.10.2016 r.  Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.
Drodzy Nauczyciele,
14.10.2016
Pokazujecie młodym ludziom, że można widzieć dalej niż sięga horyzont, mierzyć wyżej niż najwyższe szczyty gór. Tej nieustającej wiary w siłę i możliwości dorastającego człowieka życzę na kolejne lata Waszej pasjonującej pracy. Słowa uznania kieruję też do pracowników administracyjnych i pracowników obsługi placówek oświatowych. Wszystkiego dobrego! Wójt Gminy Stawiguda Irena Derdoń
Szkolenie
13.10.2016
Szkolenie z pisania wniosków o dofinansowanie skierowane do wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych. Szkolenie odbędzie się 25 października (wtorek) w godz. 16:00 do 19:00 w Urzędzie Gminy Stawiguda ul. Olsztyńska 10
Pomoc dla rolników
12.10.2016
Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że Rząd uruchomił kolejny mechanizm pomocy skierowany dla producentów rolnych, którzy zostali poszkodowani przez zjawiska o charakterze klęskowym. Pomoc finansowa realizowana będzie za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i udzielana producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych powstały straty spowodowane wystąpieniem w 2016 r. gradu, huraganu, deszczu nawalnego lub suszy.
Konsultacje społeczne
07.10.2016
W związku z rozpoczęciem prac związanych z przygotowaniem "Planu mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025", informuję, że w dniach 10.10.2016 - 06.11.2016 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w  zakresie: "Założeń do dokumentu pt. Plan mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016 - 2025".
Konferencja
06.10.2016
Wójt Gminy Stawiguda ma zaszczyt zaprosić przedsiębiorców z terenu gminy Stawiguda do udziału w konferencji: "Innowacje - biznes - samorząd. Razem dla rozwoju" mającą na celu przedstawienie rozwoju innowacji w Polsce, a także możliwości uzyskania wsparcia dla przedsiębiorców w zakresie innowacji. Konferencja odbędzie się w dniu 20 października 2016 r. o godzinie 9:00 w Kompleksie Recepcyjno - Wypoczynkowym ŁAŃSK
Ogłoszenie/obwieszczenie
04.10.2016
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Bartąg – jednostka E, gmina Stawiguda, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie geodezyjnym Bartąg, gmina Stawiguda – jednostka H
Tydzień Sportu za nami!
22.09.2016
Gmina Stawiguda wzięła udział w Europejskim Tygodniu Sportu realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W dniach 13-16 września 2016 r. odbyły się otwarte zajęcia: trening funkcjonalny, zumba, ultimate frisbee oraz joga. Organizatorami akcji są Gmina Stawiguda, Publiczne Gimnazjum w Stawigudzie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie.
Ankieta
21.09.2016
Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2026, Szanowni Państwo, W związku z działaniami związanymi z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji serdecznie zapraszamy wypełnienia poniższej ankiety. Wypełnione ankiety można składać osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda bądź mailem na adres: stawiguda@stawiguda.pl
Czysta Gmina 2016
20.09.2016
W poniedziałek (19 września br.) Wójt Gminy Stawiguda spotkała się z dziećmi i młodzieżą ze Szkoły Podstawowej w Stawigudzie, Szkoły Podstawowej w Gryźlinach i Gimnazjum w Stawigudzie, gdzie podsumowana została akcja ekologiczna "Czysta gmina".
Ogłoszenie
20.09.2016
Ogłoszenie Starosty Olsztyńskiego o pracach obserwacyjno - pomiarowych w ramach zadania „Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015-2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018".  
Oferta pracy
19.09.2016
Urząd Gminy w Stawigudzie Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: konserwator-kierowca.
Europejski Tydzień Sportu
30.08.2016
Udział na wszystkich wydarzeniach bezpłatny! Weź udział w każdej z zaproponowanej aktywności i wygraj rower KROSS. To będzie największe sportowe wydarzenie na Warmii i Mazurach!
Regaty śródlądowych jachtów
30.08.2016
Wójt Gminy Stawiguda spotkała się dzisiaj z medalistami najtrudniejszych w Polsce regat śródlądowych jachtów typu DZ, którzy w ubiegłym miesiącu przyjechali do naszej gminy z medalami.
Otwarty konkurs ofert
30.08.2016
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 dalej ustawa) w związku z uchwałą Nr X/101/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 15 października 2015 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Stawiguda z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 (dalej uchwała), Wójt Gminy Stawiguda ogłasza otwarty konkurs ofert.
Obwieszczenie
29.08.2016
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w centrum miejscowości Stawiguda, gmina Stawiguda
Zaproszenie
26.08.2016
Wójt Gminy Stawiguda zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do udziału w pracach komisji konkursowej,