Załóż firmę przez telefon!

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.  Załóż firmę przez telefon!  Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia  2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem  jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.

Więcej informacji o "Załóż firmę przez telefon!"
CDR w Brwinowie

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, jako koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) zaprasza rolników, posiadaczy lasów, przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, doradców, instytucje otoczenia biznesu i wszystkie inne podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich, do współpracy w ramach działań mających na celu wsparcie wdrażania oraz promocji innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

 

Więcej informacji o "CDR w Brwinowie"
Niebieska linia

Zespół Pogotowia "Niebieska Linia" informuje, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

Więcej informacji o "Niebieska linia"
Strefa Ekonomiczna

30 grudnia 2016 r. weszło w życie podpisane przez Prezes Rady Ministrów Panią Beatę Szydło znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Więcej informacji o "Strefa Ekonomiczna"
Szczęśliwego nowego roku 2017!

Wszystkim mieszkańcom i gościom Gminy Stawiguda życzymy realizacji noworocznych celów i sukcesów w trudach życia codziennego. Niech Rok 2017 pozbawiony będzie przykrości, a niech zostanie wypełniony ciepłem  i radością.

Więcej informacji o "Szczęśliwego nowego roku 2017!"
Powiatowy Lekarz Weterynarii

Szanowni Państwo, nawiązując do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z  2016 r., poz. 2091), zgodnie z §1, ust.1 pkt 2 lit a w/w rozporządzenia, Powiatowy Lekarz Weternarii w Olsztynie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Stawiguda o podanie do tut. Inspektoratu miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych.

Więcej informacji o "Powiatowy Lekarz Weterynarii"
Informacja

w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

Więcej informacji o "Informacja"
"LIDER SOŁECTWA 2016"

Statuetki "LIDER SOŁECTWA 2016" przyznane! Podczas uroczystej sesji, która odbyła się w czwartek 29.12 br. w Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie podsumowano kończący się rok oraz wyróżniono mieszkańców naszej gminy, którzy poświęcili swój czas i wysiłek, angażując się na rzecz społeczności lokalnej.  

Więcej informacji o ""LIDER SOŁECTWA 2016""
Dofinansowanie przyznane

W czwartek 29 grudnia br. w Olsztynie Zastępca Wójta Gminy Stawiguda podpisał umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 projektu pn. "Doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt oraz zakup samochodu strażackiego dla OSP Bartąg". Całkowita kwota projektu: 800.000,00 zł z tego dofinansowanie w ramach RPO WiM: 680.000,00 zł, co stanowi 85% wsparcia UE.

Więcej informacji o "Dofinansowanie przyznane"
"Za życiem"

Ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem” Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Więcej informacji o ""Za życiem""
Dyżury w POI

Dyżury w Punkcie Obsługi Interesanta przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J. Pracownicy Urzędu Gminy Stawiguda będą przyjmować interesantów w każdy wtorek i czwartek w godzinach 14:00-17:00.

Więcej informacji o "Dyżury w POI"
Punkt PSZOK

Urząd Gminy w Stawigudzie informuje, że w dniach 24 i 31 grudnia 2016 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny.

Więcej informacji o "Punkt PSZOK"
Gmina Stawiguda
Historia warmińskiej gminy Stawiguda sięga pierwszej połowy XIV wieku. Najstarszą miejscowością jest Bartążek, gdzie już w 1335 roku wzniesiono niewielki zameczek, wokół którego kapituła warmińska zorganizowała później własny majątek ziemski.
Więcej informacji o "Gmina Stawiguda"
Walory przyrodnicze
Gmina słynie z urokliwych krajobrazów i wyjątkowej urody miejsc. Wpływa na to wiele czynników: urozmaicona rzeźba terenu, różnorodna roślinność, osobliwości przyrody, rozległe kompleksy lasów sosnowo-świerkowych wytwarzających specyficzny mikroklimat.
Więcej informacji o "Walory przyrodnicze"

Witamy na stronie gminy Stawiguda

Historia warmińskiej gminy Stawiguda sięga pierwszej połowy XIV wieku. Najstarszą miejscowością jest Bartążek, gdzie już w 1335 roku wzniesiono niewielki zameczek, wokół którego kapituła warmińska zorganizowała później własny majątek ziemski.

Aktualności

Załóż firmę przez telefon!
16.01.2017
Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców.  Załóż firmę przez telefon!  Ministerstwo Rozwoju uruchomiło nowe usługi dla przedsiębiorców. Od stycznia  2017 można już zarejestrować własną firmę przez telefon. Kolejnym udogodnieniem  jest telefoniczne powiadamianie o zbliżających się, ważnych terminach i zmianach w przepisach. Nowe usługi to kolejny krok w kierunku przyjaznej e-administracji.
Ogłoszenie/obwieszczenie
16.01.2017
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenów działalności gospodarczej położonych w obrębie Stawiguda, gmina Stawiguda
Ogłoszenie/obwieszczenie
16.01.2017
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych nad jeziorem Pluszne w obrębie Pluski, gmina Stawiguda
Ogłoszenie/obwieszczenie
16.01.2017
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębu Majdy położonych na terenie jednostki C, gmina Stawiguda
CDR w Brwinowie
13.01.2017
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, jako koordynator Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) zaprasza rolników, posiadaczy lasów, przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, doradców, instytucje otoczenia biznesu i wszystkie inne podmioty zaangażowane w rozwój rolnictwa oraz obszarów wiejskich, do współpracy w ramach działań mających na celu wsparcie wdrażania oraz promocji innowacji w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich.  
Niebieska linia
05.01.2017
Zespół Pogotowia "Niebieska Linia" informuje, że od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.
Strefa Ekonomiczna
03.01.2017
30 grudnia 2016 r. weszło w życie podpisane przez Prezes Rady Ministrów Panią Beatę Szydło znowelizowane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Szczęśliwego nowego roku 2017!
02.01.2017
Wszystkim mieszkańcom i gościom Gminy Stawiguda życzymy realizacji noworocznych celów i sukcesów w trudach życia codziennego. Niech Rok 2017 pozbawiony będzie przykrości, a niech zostanie wypełniony ciepłem  i radością.
Powiatowy Lekarz Weterynarii
02.01.2017
Szanowni Państwo, nawiązując do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z  2016 r., poz. 2091), zgodnie z §1, ust.1 pkt 2 lit a w/w rozporządzenia, Powiatowy Lekarz Weternarii w Olsztynie zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Stawiguda o podanie do tut. Inspektoratu miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych.
Ogłoszenie/obwieszczenie
02.01.2017
o przystąpieniu  do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej, turystycznej i sportowej w rejonie wsi Tomaszkowo w gminie Stawiguda
Informacja
30.12.2016
w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne
"LIDER SOŁECTWA 2016"
30.12.2016
Statuetki "LIDER SOŁECTWA 2016" przyznane! Podczas uroczystej sesji, która odbyła się w czwartek 29.12 br. w Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie podsumowano kończący się rok oraz wyróżniono mieszkańców naszej gminy, którzy poświęcili swój czas i wysiłek, angażując się na rzecz społeczności lokalnej.  
Dofinansowanie przyznane
30.12.2016
W czwartek 29 grudnia br. w Olsztynie Zastępca Wójta Gminy Stawiguda podpisał umowę na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 projektu pn. "Doposażenie służb ratowniczych w specjalistyczny sprzęt oraz zakup samochodu strażackiego dla OSP Bartąg". Całkowita kwota projektu: 800.000,00 zł z tego dofinansowanie w ramach RPO WiM: 680.000,00 zł, co stanowi 85% wsparcia UE.
"Za życiem"
28.12.2016
Ustawa o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ”Za życiem” Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, instrumentów polityki na rzecz rodziny.
Dyżury w POI
27.12.2016
Dyżury w Punkcie Obsługi Interesanta przy ul. Stawigudzkiej 7 lokal J. Pracownicy Urzędu Gminy Stawiguda będą przyjmować interesantów w każdy wtorek i czwartek w godzinach 14:00-17:00.
Punkt PSZOK
22.12.2016
Urząd Gminy w Stawigudzie informuje, że w dniach 24 i 31 grudnia 2016 r. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) będzie nieczynny.
Sesja Rady Gminy
22.12.2016
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.  (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), zwołuję XXI sesję Rady Gminy Stawiguda, która odbędzie się dnia 29 grudnia 2016 r. (czwartek) o godz. 16:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury  w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2.
Wesołych Świąt!
20.12.2016
Niech magiczna moc Wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem. Życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła rodzinnej atmosfery. Niech Nowy 2017 Rok będzie szczęśłiwy i niesie ze sobą radość, pomyślność, spełnienie marzeń zawodowych i społecznych oraz wiele satysfakcji z włąsnych dokonań.
Serdeczne podziękowania
20.12.2016
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie składa serdeczne podziękowania dla Publicznego Gimnazjum w Stawigudzie za zorganizowanie świątecznej paczki dla potrzebującej rodziny z terenu Gminy Stawiguda. Za dobre serce, pochylające  się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, Za wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra, Za bezinteresowną pomoc i życzliwość w zorganizowaniu paczki świątecznej, Dla najbardziej potrzebującej Rodziny z terenu Gminy Stawiguda Składa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stawigudzie Joanna Herda wraz z Pracownikami
Komisje Rady Gminy 27.12.2016
20.12.2016
Informujemy, że w n/w dniu, w sali narad Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10 odbędzie się posiedzenie połączonych Komisji Rady Gminy wg zamieszczonego porządku obrad.