LGR Stowarzyszenie "Pojezierze Olsztyńskie"

wtorek, 20 grudzień 2011

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie w skład której wchodzi 8 gmin położonych w Województwie Warmińsko-Mazurskim na terenie południowej i wschodniej części powiatu olsztyńskiego oraz na terenie zachodniej części powiatu szczycieńskiego, a są to: Gmina Barczewo, Gmina Biskupiec, Gmina Gietrzwałd, Gmina Kolno, Gmina Olsztynek, Gmina Pasym, Gmina Purda, Gmina Stawiguda. Obszar ten jest spójny terytorialnie, łączą go tradycje historyczne, kulturowe i przyrodnicze oraz pomysł na rozwój i chęć współpracy. Obszar charakteryzuje się czystym środowiskiem, dużą ilością mało zanieczyszczonych lasów i jezior. Miasta zajmują powierzchnię 18 km2. 4 sierpnia 2011 roku została podpisana umowa o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich na kwotę 16 508 166,01 zł.

Cele LGR

Głównymi celami LGR Pojezierze Olsztyńskie są działania stymulujące zrównoważone wykorzystanie zasobów obszaru, rozwój turystyki, a także aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk oraz działanie na rzecz poprawy stanu infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania.

Kontakt:

Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie
Mickiewicza 40
11-010 Barczewo
tel. 89 674 04 85
e-mail:
www.lgrpo.pl

Poradnik beneficjenta (.pdf)