Projekty w trakcie realizacji

czwartek, 31 październik 2013

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

innowacyjna_gospodarka_512

1. Priorytet VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.4. Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie "ostatniej mili"

Tytuł projektu: Budowa sieci dostępu do Internetu

Koordynator projektu: Profit Group Sp. z o.o.

Miejscowości objęte projektem:
Stawiguda, Pluski, Miodówko, Tomaszkowo, Bartąg, Ruś.

Projekt ma na celu udostępnienie mieszkańcom w/w miejscowości internetu radiowego i jest w trakcie realizacji.