Rada Gminy

poniedziałek, 3 sierpień 2015

Biuro Rady Gminy:

Dorota Głusiec tel.: 89 512 65 81,
Przewodniczący Rady Gminy: Grzegorz Wieczorek
Zastępca Przewodniczącego: Łucja Kartasińska

 


Lp.
NAZWISKO I IMIĘ
Teren działania
Dane do kontaktu
1
FILIPEK Paweł
PLUSKI-RYBAKI
tel.501-469-663
e-mail:
2
FILIPOWICZ Sławomir
DOROTOWO, MAJDY, KRĘSK
tel. 664-471-277
e-mail:
3
GAJDAMOWICZ Grzegorz
BARTĄG
e-mail:
4
GÓRKA Andrzej
STAWIGUDA
tel. 510-189-271;
e-mail:
5
GRADOWSKI Zdzisław
JAROTY
tel. 535-144-095
6
GUSKE Rafał
GRYŹLINY
tel. 601-818-338
e-mail:
7
KARTASIŃSKA  Łucja
BARTĄG
tel. (89) 541-64-02,
e-mail:
8
PAC Edward
WYMÓJ, MIODÓWKO, ZEZUJ
e-mail:
9
PIETRZAK-ROGALA Iwona
BARTĄŻEK
tel. 510-510-212,
e-mail:
10
PRUSINOWSKA Teresa
GĄGŁAWKI
e-mail:
11
STAWARCZYK Anna
STAWIGUDA
tel. 502-658-221,
e-mail:
12
SZABAN Bogdan Jerzy
TOMASZKOWO
e-mail:
13
WESTFELD Anna
RUŚ
tel. 502-516-443;
e-mail:
14
WIECZOREK Grzegorz
STAWIGUDA
tel. 501-515-171,
e-mail:
15
ZASZEWSKI Maciej
JAROTY
e-mail:
 

Stałe Komisje Rady Gminy

Komisja Rewizyjna
1) Teresa Prusinowska – przewodniczący Komisji
2) Andrzej Górka – wiceprzewodniczący Komisji
3) Zdzisław Gradowski – członek Komisji
4) Bogdan Jerzy Szaban – członek Komisji
Komisja Budżetu i Spraw Społecznych
1) Zdzisław Gradowski – przewodniczący Komisji
2) Grzegorz Gajdamowicz – wiceprzewodniczący Komisji
3) Teresa Prusinowska – członek Komisji
4) Grzegorz Wieczorek – członek Komisji
5) Maciej Zaszewski – członek Komisji
Komisja Promocji i Rozwoju Gminy
1) Anna Westfeld – przewodniczący Komisji
2) Anna Stawarczyk – wiceprzewodniczący Komisji
3) Andrzej Górka – członek Komisji
4) Łucja Kartasińska – członek Komisji
5) Bogdan Jerzy Szaban – członek Komisji
Komisja Porządku Publicznego i Turystyki
1) Iwona Pietrzak-Rogala – przewodniczący Komisji
2) Sławomir Filipowicz – wiceprzewodniczący Komisji
3) Paweł Filipek – członek Komisji
4) Rafał Guske – członek Komisji5) Edward Pac – członek Komisji

 


 Uprzejmie informujemy, że posiedzenia komisji Rady Gminy odbywają się zazwyczaj w sali Urzędu Gminy w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10, zaś sesje RG w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie przy ul. Leśnej 2. Szczegółowe informacje dotyczące tematyki  posiedzeń RG będą zamieszczane na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przed poszczególnymi spotkaniami. W przypadku chęci udziału w posiedzeniu komisji RG proszę o zgłoszenie w Biurze Rady Gminy (Urząd Gminy Dorota Głusiec, pok. nr 13, tel. 89 512-65-81), w celu zapewnienia warunków lokalowych. Terminy posiedzeń mogą ulec zmianie, o czym będziemy informowali na bieżąco.